Monitoring i ochrona strefowa włochatki Aegolius funereus na obszarze Natura 2000 OSO Puszcza Knyszyńska PLB200003

Projekt Aegolius funereus

Ochrona strefowa

Ochrona włochatki

UZASADNIENIE TWORZENIA STREF WŁOCHATKI
Jednym z gatunków wymagających ochrony strefowej jest również włochatka, która podlega ochronie strefowej w formie ochrony całorocznej strefy o promieniu do 50 m od gniazda. Zatwierdzanie stref ochronnych leży w kompetencjach Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Włochatka jako jeden z priorytetów ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Knyszyńska poddawana jest presji ze strony intensywnej gospodarki leśnej, która najczęściej nie uwzględnia wymagań ochronnych gatunku. Prowadzone prace leśne związane z wycinką drzew dziuplastych, starodrzewów, rozrzedzeniem, uproszczeniem struktury przestrzennej i piętrowej drzewostanów skutkują niekorzystnymi zmianami w siedliskach i doprowadzają do niewłaściwego stanu ochrony gatunku. Oprócz dostępności miejsc lęgowych ważnymi elementami w rewirach włochatki są schronienia oraz żerowiska. Tworzenie stref ochronnych wokół stanowisk zajętych dziupli umożliwia więc ochronę zarówno dziupli lęgowych, jak też pozostałych elementów środowiska istotnych dla włochatki, przyczyniając się do poprawienia stanu ochrony tego gatunku w Puszczy Knyszyńskiej. Chroniąc włochatkę zapewniona zostaje ochrona cennych fragmentów lasu, które stają się okresowymi mini-rezerwatami. Ochrona włochatki jako gatunku parasolowego przyczynia się do poprawy stanu ochrony gatunków jej towarzyszących – np. siniaka i dzięcioła czarnego, również stanowiących przedmioty ochrony w OSO Puszcza Knyszyńska.


ZATWIERDZONE STREFY W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ
Dotychczas w ramach projektu zgłoszono 8 propozycji stref ochronnych włochatki w Puszczy Knyszyńskiej. Zaproponowane strefy zostały zatwierdzone decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wszystkie nadleśnictwa wykazały zrozumienie dla tej formy ochrony. Jedynie nadle

  Posłuchaj
głosu włochatki

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA NA RZECZ WSZYTSKICH ISTOT ODDZIAŁ PODLASKI

ul. Świętojańska 22 lok 1; 15-082 Białystok
NIP: 544-13-22-818; REGON: 50864492
e-mail: 

Projekt „Monitoring i ochrona strefowa włochatki Aegolius funereus na obszarze Natura 2000 OSO Puszcza Knyszyńska PLB200003” korzysta z dofinansowania w kwocie 246 178 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem programu projektu jest monitoring i ochrona włochatki”

© 2017 STOWARZYSZENIE PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT ODDZIAŁ PODLASKI. Wszelkie prawa zastrzezone. | Tworzenie stron www
Do góry